Ärta

Eso

  • Foderärt för hela landet
  • Låg tusenkornvikt
  • God proteinhalt
  • Finns även som eko

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info