Nyhet!
Våra ungnötsfoder har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov.
Vi använder i största möjliga mån råvaror från lokala entreprenörer, vilket ger oss ett välutvecklat fodersortiment med lokal anknytning.
Vårt breda sortiment till ungnöt kan du hitta foder anpassade för såväl intensiv köttdjursuppfödning som extensiv dikoproduktion.
Titta i vår broshyr eller ring Camilla 018-660503 el Ida 018-660508