Etikett: kväve

kväve

Visar 13–20 av 20 resultat

 • Produkten är utvecklad med en relation mellan kväve, fosfor och kalium för att ge grödan en god start vid sådd av höststråsäd. Den passar särskilt bra på lättleror-mellanleror med K-AL-tal på ca 10-16 och giva upp till ca 160 kg/ha. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad …

  YaraMila Höst 10-14-12Read More

  Läs mer
 • Nivån av och relationen mellan fosfor och kalium göra att produkten passar främst på lättare jordar och jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K. Produkten är utvecklad med största mängden kväve i form av ammonium. Ammonium och manganinnehållet samverkar för att gynna manganupptaget på jordar som är problematiska på grund av lucker …

  YaraMila Höst 8-10.5-20Read More

  Läs mer
 • YaraMila 20-5-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 21-3-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll och medelgott fosforinnehåll. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 22-6-6 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall. Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. Basverkan: Svagt sur Volymvikt: 1,1 Emballage: säck 750 kg Säkerhetsdatablad  

  Läs mer
 • YaraMila 26-3-5 är en kvävestark produkt för jordar med högt kalium- och fosforinnehåll. Produkten kan också vara lämplig på andra jordar då man enbart vill uppnå en skördehöjande fosforeffekt. Men eftersom skörden bortför mer kalium och fosfor än vad produkten tillför, bör man på jordar i lägre klasser än P- och K-klass IV-V kompensera för …

  YaraMila NPK 26-3-5Read More

  Läs mer
 • ProMagna 8-5-19 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri. Kan med fördel även användas till frukt och bär. Det balanserade näringsinnehållet gör att etablering och tillväxt blir bästa möjliga. Det ger god lönsamhet tack vare ökad odlingssäkerhet och jämnare kvalitet. I de flesta fall är det …

  YaraMila Promagna 8-5-19Read More

  Läs mer
 • YaraMila Raps är utvecklad för att tillgodose oljeväxternas speciella näringsbehov och har genom åren visat ge mycket bra resultat i höstraps. Det är ett starkt NPK-gödselmedel som innehåller extra svavel, bor och magnesium. Lättillgängligt fosfor och bor hjälper plantorna till en bra etablering. Tillgång på magnesium ger en säker tillväxt både ovan och under markytan. …

  YaraMila Raps 17-5-10Read More

  Läs mer