Edel Nelli eko

EDEL Nelli Eko är ett färdigfoder som utfodras tillsammans medgrovfoder med låga näringsvärden eller när små kraftfodermängder eftersträvas. Kan utfodras tillsammans med spannmål vid goda grovfoder kvaliteter.

 

Analysgaranti