Edel Vega 220

Vårt Vegasortiment är till för den lantbrukaren som vill komma bort från behovet av import från tredjeland och utfodra sina djur med foder tillverkade på Sverige och Europa. I våra Vegafoder förekommer inga sojaprodukter eller produkter med ursprung från oljepalm. Genom att använda närodlade råvaror minskar vi behovet av långa transporter och bidrar även till ett ökat miljötänkande.

EDEL Vega 220 är ett proteinstarkt färdigfoder. Fodret används som enda kraftfoder till grovfoder med normal- till låg kvalitet. Edel Vega 220 kan kompletteras med en mindre mängd spannmål t.ex. när man utfodrar med ett grovfoder med mycket protein.

.

 

Analysgaranti