Vallfrö

Vid val av vallfröblandningar och arter bör du fokusera på ändamålet men också se vallfröblandningen som en investering. Den skall producera åt dig under flera år så ta höjd för kommande odlingssäsonger vid ditt val redan nu. Väg in aspekter som vinterhärdighet, torktålighet, intensitet, maskinkapacitet m.m.

24-7

Balans

Bore

Delikat

Gourmet

Harmoni

Hipp Hopp

Hållfast

Härdigt Bete

Kaliber

Legend

Maxicorn

Norrsken

Optifår

Perfekt

Premia

Rejäl

Rapp

Sisu Bete

Skritt Bete

Stadig

Tixakt

Topp

Trygg

Pro

EKO

GEV Allround Bete

GEV Framgång

GEV Hipp Hopp

GEV Klassic

GEV Kraft

GEV Kvalitet

GEV Midnattsol

GEV Reko

GEV Stabil

GEV Styrka

GEV Säker

GEV Tapper

GEV Universal Bete

GEV Uthållig

Se Scandinavian Seads hemsida för komplett sortiment och info