Utsäde

Vårt utsädessortiment på frö, strå och trindsäd kommer ifrån Forsbecks AB, som i sitt delägarskap i Scandinavian Seed erbjuder oss ett aktuellt sortiment.

Vi säljer även potatis från Stubbetorp.