Höstkorn

Frigg
2-radskornet Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en dags tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med rymd- och tusenkornvikt på medel. Frigg innehar en god sjukdomsprofil som visar sig genom att sorten presterar mycket väl i både obehandlade och behandlade led.

Trooper
6-rads hybridhöstkorn. Trooper är en högpresterande sort med den stora fördelen att kombinera hög avkastning med tidig mognad. Den tidiga mognaden medför att man sprider skördearbetet och har god tid på sig att bärga halm eller så höstraps. Kärnkvaliteten är hög och rymdvikten hos Trooper ligger i nivå med 2-rads sorterna.

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett info.