Höstoljeväxter

Höstraps

Compass
Med sin höga råfett- och fröskörd visar rapshybriden Compass att den tillhör de bästa och är en säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Compass har relativt lång stjälk men utmärkta stjälkegenskaper och är en sort för dig som inte vill chansa. Passar bra i södra och mellersta Sverige.

DK Explicit
Hybrid med mycket stabil och robust sort som ger hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Den lämpar sig väl för tidig sådd p g a sin ringa tendens att sträcka sig före invintring och har har god resistens mot drösning i samband med mognad.

ES Alegria
Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med Phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

Mercedes
Höstrapshybrid som utmärker sig för sin höga råfetthalt och höga jämna råfettskörd. Ny robust genetik som gör Mercedes väl lämpad för tuffa vinterförhållanden. Stark höstutveckling bäddar för sådd från optimal till sen. God vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt på våren minskar risken för frostskador. Medel stjälklängd, god stjälkstyrka, medeltidig mognad och frisk med god motståndskraft mot både bomulls- och kransmögel.

PR44D06
Hybriddvärg med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. PR44D06 fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Den visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Med PR44D06 uppnår du helt enkelt en förbättrad skörd, förbättrad oljehalt, en möjlighet till längre såfönster,en förbättrad vinterhärdighet och tidigare mognad. PR44D06 lämpar sig bäst i södra och mellersta Sverige.

Höstrybs

Arrivée
är en vinterhärdig linjesort med en god fröskörd och oljehalt vilket ger en hög råfettsskörd.

Largo
-är en linjesort av höstrybs för hela landet och ett riktigt vinterhärdigt alternativ som möjliggör oljeväxtodling i kärvare lägen.

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett info.