Höstoljeväxter

Höstraps

DK Explicit

  • Höstraps med hög råfettskörd
  • Phomaresistens
  • Drösningsresistent

DK Severnyi

  • Höstrapsdvärg med långsam tillväxt på hösten
  • Bra stråstyrka
  • Låg tillväxtpunkt

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info.