Höstråg

Herakles
Populationssort som tagits fram genom  en speciell förädlingsteknik. Högre avkastning än  andra populationssorter, god stråstyrka och bra vinterhärdighet Även Eko.

KWS Livado
Ny hybridråg som liksom Pallazo har en bra pollenproduktion. Därtill är avkastningen högre och motståndskraften mot sjukdomar bättre.

Palazzo
Hybridråg med ökad pollenproduktion och bra vinterhärdighet. Grödan skyddas därmed bättre mot mjöldryga. Palazzo har en mycket hög avkastning samt bra falltal.

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett info.