Höstvete

Ellvis
Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållande och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad brödvetesort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

Frontal
-är ett högavkastande tidigt mognande fodervete med mycket god vinterhärdighet och hög skördepotential. En sort att räkna med vid besvärliga förhållanden.

Mariboss
Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Även Eko.

Olivin
Populärt kvarnvete, som kombinerar utmärkta odlings- och bakningsegenskaper, bl a genom hög skörd, stabilt falltal, hög vattenupptagning och god proteinkvalitet. Ett mycket vinterhärdigt A-kvalitetsvete.(Brödvete) Även Eko.

Praktik
Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper för detta Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållande. (Brödvete). Även Eko.

RGT Reform
-är ett A-kvalitetsvete (brödvete) med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost. Även Eko.

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett info.