Rågvete

Borwo
Ett rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har utmärkt stråstyrka och mycket god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.
Endast Eko.

Trefl
Rågvete med en hög avkastningspotential, främst utmärkande i södra Sverige. Innehar hög sjukdomsprofil och en god motståndskraft mot gulrost. Detta syns i de obehandlade försöksleden där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. (God egenskap då gulrost kan leda till stora skördeförluster). Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå. Jämfört mot mätaren Tulus har Trefl hög rymdvikt, något lägre proteinhalt och tusenkornvikt. Mognar senare än mätaren Tulus och tidigare än Borwo.

Tulus
-är högvuxet rågvete med god stråstyrka. Mognar relativt tidigt, har hög tusenkornvikt, god sjukdomsresistens och bra fältgroningsresistens. Mätarsort 2016.

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett info.