Rågvete

Probus

  • Frisk rågvetesort
  • Hög avkastning
  • Hög stråstyrka

Se Scandinavian Seeds hemsida för komplett sortiment och info.