Vårkorn

Medelsent 2-radskorn

KWS Irina –
Medelsent maltkorn med god bestockningsförmåga. Utmärkta stråegenskaper med låg tendens till strå- och axbrytning. Finns även som EKO

Scholar –
Ett friskt högavkastande foderkorn med hög rymdvikt och kort strå.
Nyhet -2017

Anakin –
Högavkastande foderkorn med bra strå, hög avkastning och hög kärnkvalitet. Har Mlo-resistens och nematodresistens. Tidigt 2-radskorn

Tidigt 2-radskorn

Thermus –
Foderkorn med hög och stabil avkastningspotential. God sjukdomsprofil.
Nyhet -2017

Salome –
Vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. Goda stråegenskaper.Finns även som EKO

 

6-radskorn

Kaarle
Tidigt 6-radigt foderkorn med mycket goda stråegenskaper och hög avkastningspotential. Finns som EKO.

Aukusti
Högavkastande 6-radssort för Norrland med tidig mognad och bra kärna. Finns även som EKO

Severi
Medelsent, stråstyvt 6-radskorn lämpat för Norrland. Mycket bra avkastning och trivs på de flesta jordar, även med låga pH-värden. Storkärnig sort med hög hektolitervikt.