Kategori: Växtskydd

Växtskydd

Visar 1–20 av 58 resultat

 • Agil ger en snabb och säker effekt på spillsäd och gräsogräs. Doseringen justeras efter ogräsart och storlek. Stark på spillsäd och gräsogräs Bred användning i många grödor Kräver inget tillsatsmedel som olja eller liknande. Användningsområde Agil är godkänd för bekämpning av spillsäd och gräsogräs i höst- och vårraps, lin, ärter och bönor, sockerbetor, foderbetor och …

  Agil 100 ECRead More

  Läs mer
 • Rengöringsmedel till lantbrukspruta All Clear® Extra är ett mycket effektivt rengöringsmedel som verkar genom användning av 3 olika komponenter som samverkar för att nå en optimal rengöringseffekt. Säkerhetsdatablad – AB Johan Hansson

  Läs mer
 • Ariane S är enkelt att använda: en produkt till hela din örtogräsbekämpning. Användningsområde Ariane S är ett bra alternativ mot ogräs likt snärjmåra, baldersbrå, dån, kamomill, våtarv, lomme, tistel och mot en lång rad andra ogräsarter i stråsäd och gräsfrövall. Bra att veta  kan användas från grödans 2-bladstadie tills första noden är synlig (BBCH 21-31) …

  Ariane SRead More

  Läs mer
 • Acra Xpro – en given försäkring i din spannmålsproduktion Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Verkningssätt Kombinationen av de tre aktiva substanserna betyder att Ascra Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling …

  Ascra XproRead More

  Läs mer
 • Användningsområde Attribut Twin Plus används mot ogräs så som flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling. Verkningssätt Både blad- och jordverkan. Örtogräs: Bladverkande delen har störst betydelse. Gräsogräs: Jordverkande delen har störst betydelse. Bra att veta Attribut SG 70 säljes i twinpack tillsammans med Hussar Plus OD …

  Attribut Twin PlusRead More

  Läs mer
 • Avoxa är en systemiskt verkande herbicid för bekämpning av gräs- och örtogräs i höstvete, vårvete, råg och rågvete, som passar både för lerjordar med renkavle som mulljordar. Den flytande formuleringen gör Avoxa praktisk att använda eftersom allt finns i samma förpackning och inga ytterligare tillsatsmedel krävs. Säkerhetsdatablad – AB Johan Hansson

  Läs mer
 • AXIAL 50 EC – Det självklara valet vid bekämpning av flyghavre En unikt effektiv och pålitlig effekt mot flyghavre i korn, vete, råg och rågvete. Bred effekt mot flera andra vanliga gräsogräs. En allt-i-en produkt som gör växtskyddsarbetet vid sprutan snabbare och enklare i och med att inga tillsatsmedel krävs, något som sparar både tid …

  Axial 50 ECRead More

  Läs mer
 • Ny effektiv bredspektrumfungicid utan SDHI mot svampsjukdomar. Effektivt svampmedel utan SDHI. Passar in i alla strategier Innehåller Revysol – stark kurativ och långtidseffekt Bredare behandlingsfönster Starka fysiologiska effekter Nu lanserar vi Balaya® – en av marknadens mest flexibla SDHI-fria fungicider som ger skydd åt dina grödor även om vädret skulle vara ostadigt efter behandling. Dessutom …

  BalayaRead More

  Läs mer
 • Ny effektiv bredspektrumfungicid utan SDHI mot svampsjukdomar. Nu lanserar vi Balaya® – en av marknadens mest flexibla SDHI-fria fungicider som ger skydd åt dina grödor även om vädret skulle vara ostadigt efter behandling. Dessutom ger Balaya ett långvarigt skydd, så du får större frihet när du kan behandla ditt fält. Fördelar Effektivt svampmedel utan SDHI. …

  BalayaRead More

  Läs mer
 • Basagran SG är ett kontaktverkande ogräsmedel som tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. – Bred örtogräsverkan – Verkar på uppkomna ogräs – Kan blandas med många andra herbicider – Skonsam mot alla registrerade grödor Bra att veta  Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma beståndsdelen tas upp av ogräsens gröna …

  Basagran SGRead More

  Läs mer
 • Belkar är en systemisk örtogräsherbicid för användning efter uppkomst på hösten. Belkar hanterar de viktigaste örtogräsen som baldersbrå, snärjmåra, vallmo, blåklint, lomme, näva, plister, penningört, våtarv, jordrök m.fl. Belkar upptas huvudsakligen genom bladen på ogräsen. Visuella symptom framträder beroende på ogräsart efter några dagar upp till några veckor efter behandling. Full effekt kan förväntas efter …

  BelkarRead More

  Läs mer
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde. Användningsområde Boxer är ett preparat med god effekt mot ettåriga gräsogräs och en rad örtogräs. Prosulfokarb har både blad och jordverkan och kan tas upp genom både rötter och skott. Det största upptaget sker via ogräsens mesocotyl, som är den del …

  BoxerRead More

  Läs mer
 • Broadway innehåller de aktiva substanserna pyroxulam och florasulam vilket ger ett unikt ogräsmedel, som bekämpar både gräsogräs och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway bekämpar effektivt åkerven, rajgräs, losta och örtogräs med en och samma produkt från tidig vår. Broadway är en av få gräsherbicider som kan köras ända fram till BBHC 39 …

  BroadwayRead More

  Läs mer
 • Mot ogräs i odlingar av socker- och fodermajs. Callisto® 100 SC är en kombinerad jord och bladherbicid. Den aktiva substansen mesotrion tas primärt upp genom bladen men även i någon utsträckning via rötterna. Det betyder att ogräs som kommer upp efter behandling också bekämpas. Mesotrion transporteras systemiskt i plantan och verkar genom att förhindra bildningen …

  Callisto 100 SCRead More

  Läs mer
 • Cantus är ett lokalsystemiskt svampmedel mot svampsjukdomar i raps och rybs. Dena aktiva substansen Boscalid tillhör den kemiska gruppen SDHI. Bra att veta Bekämpar bomullsmögel, alternaria och gråmögel AgCelence effekt – mindre känslig för torka och stress i plantan Säkrar en lång inlagringsperiod, som ger hög skörd Jämn avmognad, som ger dig ett mindre spill …

  CantusRead More

  Läs mer
 • Caryx kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och ett högre utbyte. Bra att veta Bättre övervintring Sänker tillväxtpunkten på hösten Större rotnät – …

  CaryxRead More

  Läs mer
 • CDQ™ SX® förenar flera viktiga egenskaper som tillsammans gör produkten till ett efterfrågat medel til ogräsbekämpning i stråsäd med förstärkt effekt på viol och åkertistel. Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Endast vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits Bra att veta Behandling redan från 5 …

  CDQ SXRead More

  Läs mer
 •  Cleravo är ett ogräsmedel som ingår i gruppen ”CLEARFIELD” mot ogräs i raps och vårybs. God effekt på många problemogräs i våroljeväxter Tar bort senap i oljeväxter Kombinerad jord- och bladeffekt Alltid i kombination med ett CL utsäde (Clearfield utsäde) Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av olika växtskyddsmedel. Dash innehåller både ett …

  Cleravo + DashRead More

  Läs mer
 • Comet Pro är en andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar Fördelar Den starkaste strobilurinen på marknaden Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka Höjer skörden i stråsäd genom tankblandning med triazoler Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs Bred registrering (stråsäd, sockerbetor och …

  Comet ProRead More

  Läs mer
 • Corum är en bredverkande herbicid för användning efter uppkomst i ärter och bönor Fördelar Mycket bredverkande och flexibel! Även effektiv på de mest svårbekämpade ogräsarterna! Ökad flexibilitet Ogrässtrategin kan anpassas till det specifika året, fältet och odlaren Säkerhetsdatablad – AB Johan Hansson

  Läs mer