Kategori: Växtskydd

Växtskydd

Visar 25–36 av 58 resultat

 •  Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre,korn, raps och gräsfrö. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits Verkningssätt Folicur Xpert består av två aktiva substanser från gruppen triazoler: • Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran. • Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens …

  Folicur XpertRead More

  Läs mer
 • Fox 480 SC är godkänd för örtogräs bekämpning i vårraps. Verkningssätt Fox® 480 SC är i första hand en kontaktherbicid och tas upp av de unga delarna på plantan men transporteras mycket marginellt i plantan. Selektiviteten av Fox® 480 SC bygger i framför allt på att sprutvätska stannar kvar på bladytan på känsliga arter medan …

  FOX 480 SCRead More

  Läs mer
 • Galera™ är en systemisk verkande bladherbicid för användning i höstraps på våren samt i våroljeväxter. Användningsområde Galera tas primärt upp via bladen och transporteras till plantans övriga delar, även till rötterna. Därigenom stoppas tillväxten av ogräset som vissnar bort inom 3-4 veckor. Då Galera främst tas upp via bladen så kan den användas på de …

  GaleraRead More

  Läs mer
 • Gratil löser ogräsproblemen och höjer värdet i betesvallar och slåttervallar. Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. Gratil är dessutom skonsamt mot din gräs- och betesvall, bredverkande med mycket god ogräseffekt. Gratil är effektivt mot svåra ogräs som maskros, skräppa och många andra. I stråsäd endast för vårbehandling. Verkningssätt Amidosulfuron …

  Gratil 75 WGRead More

  Läs mer
 • Användningsområde Mot ogräs i odling av vete, höstråg, höstrågvete och korn. Endast våranvändning. Verkningssätt Hussar Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna jodsulfuron och mesosulfuron som tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas …

  Hussar PlusRead More

  Läs mer
 • Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Säkerhetsdatablad – AB Johan Hansson

  Läs mer
 • Mångsidigaste ogräsbekämpningen i höstraps på våren Verkningssätt Korvetto med Arylex active är en bredverkande herbicid för vårbekämpning i höstraps. Korvetto innehåller de två aktiva ingredienserna Clopyralid och Arylex, vilket ger dig den välkända effekten från Matrigon/Lontrel och Galera kombinerat med extra effekt från Arylex, som redan är känd från produkter som Belkar, Zypar och Pixxaro. …

  KorvettoRead More

  Läs mer
 • Legacy är ogrässpecialisten som kan användas både höst eller vår, ensam eller i tankblandning. Specialist på bland annat viol, veronika och plister Effektiv resistensbrytare på SU-resistens våtarv Kan användas både före eller efter uppkomst Användningsområde Legacy är godkänd för bekämpning av örtogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre. Verkningssätt Legacy …

  Legacy 500 SCRead More

  Läs mer
 • Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Verkningssätt MaisTer innehåller de verksamma beståndsdelarna foramsulfuron och jodsulfuron dessa tillhör gruppen sulfonylureor. Upptagning sker i huvudsak genom ogräsets blad och därefter transporteras de verksamma beståndsdelarna in i plantans celler, där de verkar genom att hämma bildandet av de för plantan så livsviktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Efter behandling …

  MaisTerRead More

  Läs mer
 • Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete, höstkorn och höstråg. Användningsområde Mateno Duo är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum av örtogräs, samt moderat effekt på de vanligaste gräsogräsen. Mateno Duo kan användas till ogräsbekämpning på hösten i höstvete, höstrågvete, höstkorn och höstråg. Verkningssätt Mateno Duo består av 2 aktiva substanser. …

  Mateno DuoRead More

  Läs mer
 • Mavrik är ett bredverkande insektsmedel som effektivt bekämpar rapsbaggar och blygrå rapsvivel i oljeväxter, bladlöss, trips och vetemyggor i stråsäd, ärtbladlöss och ärtvecklare i ärter samt stritar och stinkflyn i potatis. Skonsam mot bin och andra nyttoinsekter Mavrik påverkas inte av solljus eller höga temperaturer God effekt på rapsbaggar även i områden med pyretroidresistens Användningsområde …

  MavrikRead More

  Läs mer
 • MCPA 750 är effektiv mot flera viktiga bredbladiga ogräs som exempelvis lomme, penningört, svinmålla, vallmo, blåklint, spillraps och spillplantor av Clearfeild raps. MCPA 750 kan med fördel användas i insådden för en god etablering av vall/frögräs. Det finns inga restriktioner mot efterföljande gröda efter användning av MCPA 750. MCPA 750 är en mycket användbar tankblandningspartner …

  MCPA 750Read More

  Läs mer