Aspbarkspellets

Show Horse Aspbarkspellets är ett rent naturfoder tillverkat av bark från svenska aspar. Aspbark har ett högt fiberinnehåll och ett naturligt högt innehåll av mineraler och spårämnen. Aspbark anses smakligt samt stimulerar hästens tuggbeteende. Det höga fiberinnehållet gynnar mikroorganismerna i hästens grovtarm. Aspbarkens goda egenskaper kan ge en lugnare häst och kan motverka gnagskador på stolpar och träd i hagar. Aspbark passar som fodertillskott för alla hästar även lättfödda hästar tack vare sitt låga energiinnehåll. Aspbarkens höga kalciuminnehåll och låga fosforinnehåll kan hjälpa till att höja foderstatens kalcium-fosforkvot vid behov. Anpassad kalcium-fosforkvot är extra viktigt för den växande hästen. Melass tillsätts endast i liten mängd som bindemedel för att kunna göra en pellets, sockerinnehållet i Show Horse Aspbark är lågt, endast 17 gram per kilo foder.

15 kg säck

Kategorier: , ,