Elektrolyt Sur & Syrlig

Elektrolyt är ett smakligt dietfoder för stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen hos smågris, kalv, lamm, killing och häst. Elektrolyt ska blandas med friskt ljummet vatten. Blandningen återställer vätske- och elektrolytbalansen hos djuren vid diarré samt efter träning/tävling med häst då djuret svettats. Elektrolyt ger snabb återställning av vätske- och elektrolytbalansen.
Elektrolyt är svagt surgörande vilket hämmar tillväxten av bakterier i mag-tarmkanalen och motverkar uttorkning. Blandning kan även ges i förebyggande syfte innan djuret utsätts för någon typ av stress som vid avvänjning och flytt. Djuren ska ha fri tillgång på friskt vatten vid sidan av utfodringen av elektrolyten. God hygien är mycket viktigt.

Pulvret drar åt sig fukt så viktigt att återförsluta ordentligt efter varje användning. Rengör dricksutrustning 1-2 gånger per dag innan ny lösning serveras. Byt därefter lösning 1-2 gånger per dag.

Förpackning: 2 kg hink