Crystalyx Energy Natur

Crystalyx Energy, främst till får men även till nöt, är ett näringstillskott som fungerar som en ”grovfoderbooster” så djuren äter mer grovfoder. Crystalyx Energy ger i praktiska försök 10-15 % högre grovfoderintag.
Tillgången på socker i små mängder ofta, ökar mikrobmassan i vommen vilket gör att djuren kan öka konsumtionen och smälta fodret bättre.

Crystalyx Energy till får minskar risken för acetonemi (ketosis) och/eller blodförgiftning i sent skede av dräktigheten. Sjukdomstillståndet kallas för ”Twin Lamb” som engelsk term.

Produkten är universal men idealisk för får, lamm, get och växande ungnöt på bete eller i lösdrift.

Crystalyx sänker metanproduktionen hos nöt med i genomsnitt 18,7% där djuren gått på bete. Försöket är gjort i England av Aberystwyth University.

22,5 kg och 80 kg