EDEL Får, Lamm och Get

EDEL Får erbjuder ett komplett fodersortiment till såväl intensiv lamm-uppfödning som till små hobbybesättningar. Våra foder är noga sammansatta av högkvalitativa råvaror och utvecklade tillsammans med lantbrukare för att passa en modern produktion.

Får och Lamm och Get
Edel Får är ett färdigfoder utvecklat för att passa tackans mycket varierande näringsbehov under fåråret, från lågt vid sintid till nästan det tredubbla vid digivning.
Edel Ulle ett färdigfoder för intensiv lammproduktion, speciellt framtaget för att ge en hög lammtillväxt och bästa slaktkropp.
Edel Lamm ett energi- och proteinrikt färdigfoder, där stor vikt har lagts på urvalet av råvaror.
Edel Nova Vall 1 ett färdigfoder med stoppande fibrer som kan användas vid låga grovfodermängder.

Koncentrat – med cu
Edel Vega 290 ett allroundkoncentrat som utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål av normal kvalitet.

Get
Edel Vega Get ett färdigfoder avsett till getter. Gjort på högkvalitativa råvaror och i samråd med lantbrukare har vi tagit stor hänsyn till råvaruinnehållet och gjort vissa råvarubegränsningar, bland annat för vete. Utfodra efter framräknad foderstat.

Ekologiskt
Harmoni U4 Får ett färdigfoder för dig som har tidig lamning och vill uppnå en så ekonomisk och gynnsam produktion som möjligt.
Edel Johan Eko ett välbalanserat ekologiskt koncentrat producerat utan fodermedel från 3:e land, främsta proteinmedel är baljväxter och raps.

Ekologiska koncentrat – med cu
Edel Malte Eko ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder.