Kategori: Vår

Vår

Visar 1–20 av 23 resultat

 • Vitblommig tanninfri åkerböna Mycket hög proteinhalt Stjälkstyv Åkerböna Fernando är en vitblommig tanninfri sort med stabila skördar. Med en senare mognad och mycket hög proteinhalt. Sorten har en lång stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vi skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur.

  Läs mer
 • Åkerböna med mycket hög avkastningspotential Låg tusenkornvikt Hög proteinhalt Åkerböna Tiffany är brokblommig och kombinerar en hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Tiffany har lågt innehåll av vicin och convicin.

  Läs mer
 • Högavkastande Mycket goda stjälkegenskaper Frisk sort Ärtan Bagoo en frisk gul foderärta med hög avkastning och medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har visat goda odlingsresultat och egenskaper i den officiella sortprovningen under flera år.

  Läs mer
 • Ger foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har en magisk effekt på allt vilt. Obetat Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha. Storlek 25kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Foderraps ger en stor skörd, som är mycket proteinrikt foder. Den uppskattas också av viltet. Foderraps sås på våren, vänta tills jorden är 6-8 grader men kan även sås på sommaren/sensommaren. Obetat Rekommenderad utsädesmängd 8-12 kg/ha. Storlek 25kg, 10kg, 5kg

  Läs mer
 • Utmärkt blandning för villagräsmattan med snabb etablering. Rödsvingel Ängsgröe Engelskt rajgräs Storlek 20kg,10kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Havresort med hög avkastning Gulhavre Goda stråegenskaper Havre Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt …

  Havre DelfinRead More

  Läs mer
 • Havre med tidig mognad och hög avkastning Utmärkt kärnkvalitet Hög stråstyrka Havresorten Niklas är en stabil vitkärnig sort anpassad för Norrland som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastning. Niklas utmärker sig med en utmärkt kärnkvalitet och hög tusenkornvikt bland de tidiga sorterna.

  Läs mer
 • Vithavre Hög kärnkvalitet Goda stråegenskaper Havre Symphony är en foder- och industrihavre med hög kärnkvalitet. Dessutom hög och stabil skörd med goda stråegenskaper och god stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  Läs mer
 • Frisk rågvetesort Hög avkastning Hög stråstyrka Rågvete Probus sort med hög avkastning och stabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

  Läs mer
 • Högavkastande Tidig mognad Hög stärkelsehalt Resistens: Mlo Nematod 1+2 Vårkornet Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad förväntas sorten att bli mycket uppskattad. Annika har också goda kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Här finns också Mlo-resistens och Nematodresistens mot ras 1 & 2.  

  Läs mer
 • Aukusti Sexradskorn– Område G & Norrland Mycket tidigt 6r vårkorn för område G och Norrland Hög avkastning Långt strå Finns även som EKO Vårkornet Aukusti anpassat för området G och Norrland har en god avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter är också uppskattade egenskaper för …

  Vårkorn AukustiRead More

  Läs mer
 • Ellinor Vårkorn Friskt vårkorn med hög avkastning Långt strå Bra motståndskraft mot kornrost Finns även som EKO Vårkornet Ellinor är en frisk 2-rads foderkorn med hög avkastning och medeltidig mognad. Innehar en låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Har ett långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning samt god motståndskraft mot kornrost och …

  Vårkorn EllinorRead More

  Läs mer
 • Flair Tvåradskorn Vårkorn med hög avkastning Kort strå Mlo & nematodresistent Finns även som EKO Ett foderkorn som nått övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser. Med medeltidig mognad och resistens mot Mlo- och nematoder av ras 1-2. Flair har mycket goda stråegenskaper. Kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Hög klass …

  Vårkorn FlairRead More

  Läs mer
 • Mycket tidigt 6-rads foderkorn Bra stråegenskaper Hög avkastning & Fina kärnkvaliteter Vårkorn Mainio är ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Sorten har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens …

  Vårkorn MainoRead More

  Läs mer
 • Prospect – Maltkorn Internationellt godkänt maltkorn Goda stråegenskaper Hög avkastning Resistens: Mlo Nematod 1+2 Finns även som EKO Vårkorn Prospect är ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Stabil avkastning och internationell acceptans ger Prospect goda förutsättningar för affärer såväl inom Sverige som på exportmarknaden. Innehar Mlo och nematodresistens mot ras 1 och …

  Vårkorn ProspectRead More

  Läs mer
 • Severi Sexradskorn Högavkastande 6r vårkorn för område G och Norrland Stråstyv & Tidig mognad God sjukdomsprofil Finns även som EKO Vårkornet Severi är ett långt och stråstyvt foderkorn anpassat för område G och Norrland. Med bra avkastning, god resistens mot mjöldagg och sköldfläcksjuka samt en mycket god kärnkvalitet är Severi en uppskattad sort. Något senare …

  Vårkorn SeveriRead More

  Läs mer
 • Tidigare mognad Stråstyv och frisk sort Passar på lättare jordar Vårrågvete Argus med tidigare mognad och god ogräskonkurrens. Sorten är lång och stråstyv samt har en god rymdvikt och hög tusenkornvikt. Mognar som tidiga vårvetesorter och passar bra för odling på lättare jord. Anses vara mindre omtyckta av viltet.

  Läs mer
 • Vårraps med hög avkastning och oljehalt Snabb vårutveckling Starka stjälkegenskaper Vårrapshybriden Lagonda lyfter avkastningen mot tidigare vårrapssorter. Har en hög oljehalt- och fröavkastning vilket ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling av plantan med starka stjälkegenskaper och något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad.

  Läs mer
 • En snabbetablerad, robust linjeraps som tack vare sin stresstolerans passar både lättare och besvärligare odlingslägen.

  Läs mer