Kategori: Vår

Vår

Visar 1–12 av 24 resultat

 • Vitblommig tanninfri åkerböna Mycket hög proteinhalt Stjälkstyv Åkerböna Fernando är en vitblommig tanninfri sort med stabila skördar. Med en senare mognad och mycket hög proteinhalt. Sorten har en lång stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vi skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur.

  Läs mer
 • Åkerböna med mycket hög avkastningspotential Låg tusenkornvikt Hög proteinhalt Åkerböna Tiffany är brokblommig och kombinerar en hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Tiffany har lågt innehåll av vicin och convicin.

  Läs mer
 • Högavkastande Mycket goda stjälkegenskaper Frisk sort Ärtan Bagoo en frisk gul foderärta med hög avkastning och medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har visat goda odlingsresultat och egenskaper i den officiella sortprovningen under flera år.

  Läs mer
 • Gul foderärta med god avkastning Låg tusenkornvikt God proteinhalt Ärtan Eso är en säker gul foderärta med mycket goda stjälkegenskaper i kombination med en låg tusenkornvikt och hög avkastning.

  Läs mer
 • Ger foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har en magisk effekt på allt vilt. Obetat Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha. Storlek 25kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Foderraps ger en stor skörd, som är mycket proteinrikt foder. Den uppskattas också av viltet. Foderraps sås på våren, vänta tills jorden är 6-8 grader men kan även sås på sommaren/sensommaren. Obetat Rekommenderad utsädesmängd 8-12 kg/ha. Storlek 25kg, 10kg, 5kg

  Läs mer
 • Utmärkt blandning för villagräsmattan med snabb etablering. Rödsvingel Ängsgröe Engelskt rajgräs Storlek 20kg,10kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Havresort med hög avkastning Gulhavre Goda stråegenskaper Havre Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt …

  Havre DelfinRead More

  Läs mer
 • Havre med tidig mognad och hög avkastning Utmärkt kärnkvalitet Hög stråstyrka Havresorten Niklas är en stabil vitkärnig sort anpassad för Norrland som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastning. Niklas utmärker sig med en utmärkt kärnkvalitet och hög tusenkornvikt bland de tidiga sorterna.

  Läs mer
 • Vithavre Hög kärnkvalitet Goda stråegenskaper Havre Symphony är en foder- och industrihavre med hög kärnkvalitet. Dessutom hög och stabil skörd med goda stråegenskaper och god stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  Läs mer
 • Frisk rågvetesort Hög avkastning Hög stråstyrka Rågvete Probus sort med hög avkastning och stabilitet. En frisk sort som presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Har en hög motståndskraft mot gulrost, medeltidig mognad och ett något kortare strå med en hög stråstyrka.

  Läs mer
 • Högavkastande Tidig mognad Hög stärkelsehalt Resistens: Mlo Nematod 1+2 Vårkornet Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad förväntas sorten att bli mycket uppskattad. Annika har också goda kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Här finns också Mlo-resistens och Nematodresistens mot ras 1 & 2.  

  Läs mer