Vårkorn Aukusti

Aukusti Sexradskorn– Område G & Norrland

  • Mycket tidigt 6r vårkorn för område G och Norrland
  • Hög avkastning
  • Långt strå
  • Finns även som EKO

Vårkornet Aukusti anpassat för området G och Norrland har en god avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter är också uppskattade egenskaper för sorten.

 

Kategorier: , ,