GEV Tapper OptiVall – Ekologisk intensiv slåttervall

  • God balans av baljväxter
  • Uthållig
  • God smaklighet

GEV Tapper är en intensiv ekologisk slåttervallsblandning som innehåller eng. rajgräs för en god växtstart och förutsättningar för en stor mängd kvalitativt foder under 1:a vallåret. GEV Tapper ger en uthållig och smaklig vall, innehållet av baljväxter en god balans och rörsvingelhybriden Hykor en god återväxt.

Intensiv odling, skörd minst 3-4 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.