Kategori: Krav/eko

Krav/eko

Visar 1–20 av 45 resultat

 • Vitblommig tanninfri åkerböna Mycket hög proteinhalt Stjälkstyv Åkerböna Fernando är en vitblommig tanninfri sort med stabila skördar. Med en senare mognad och mycket hög proteinhalt. Sorten har en lång stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vi skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur.

  Läs mer
 • Åkerböna med mycket hög avkastningspotential Låg tusenkornvikt Hög proteinhalt Åkerböna Tiffany är brokblommig och kombinerar en hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Tiffany har lågt innehåll av vicin och convicin.

  Läs mer
 • Ängssvingel med stor total avkastning Utmärkande 2:a vallåret God återväxtförmåga Ängssvingel Preval är ett allsidigt bladgräs som utmärker sig för sin stora totala avkastning, särskilt 2:a vallåret. Preval har mycket god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i samma tabell benämnd Ängssvingel.

  Läs mer
 • Ängssvingel för Svealand & Norrland God avkastning Hög vinterhärdighet Ängssvingel Valtteri är väl anpassad för odling på nordliga breddgrader. Bladgräset Valtteri presterar en riklig avkastning med goda fodervärden och har hög vinterhärdighet.

  Läs mer
 • Högavkastande Mycket goda stjälkegenskaper Frisk sort Ärtan Bagoo en frisk gul foderärta med hög avkastning och medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har visat goda odlingsresultat och egenskaper i den officiella sortprovningen under flera år.

  Läs mer
 • Harmoni Fågel/Gris Mix är ett ekologiskt koncentrat avsett att utfodras tillsammans med mald spannmål till grisar i ekologisk produktion.  Eftersom proteinnivån i spannmålen kan variera mellan åren kan blandningsförhållandena variera. Komplettera gärna med mineraler Struktur – pelletskross Förpackning – bulk, storsäck, säck Broschyr och näringsanalys  

  Läs mer
 • Värpande och vuxna fåglar Harmoni FågelMix är ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål. Äggläggande fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller foderkalk. Används till olika typer av fjäderfä, se utfodringsråd. Kravgodkänd Struktur – pelletskross Förpackning – säck Broschyr och näringsanalys

  Läs mer
 • Harmoni U4 Får ett färdigfoder för dig som har tidig lamning och vill uppnå en så ekonomisk och gynnsam produktion som möjligt. En bred råvarubas med flera olika proteinkällor bidrar till ett smakligt och högvärdigt foder som utfodras till tackor, lamm och baggar. Struktur – pellets Förpackning – säck Broschyr och näringsanalys

  Läs mer
 • Värpande och vuxna fåglar Harmoni Värpa utfodras som enda foder till värpande fåglar under hela värpperioden. Komplettera med snäckskal eller foderkalk i slutet av värpperioden för bra äggskalskvalitet. Kravgodkänd Struktur – pelletskross Förpackning – säck Broschyr och näringsanalys

  Läs mer
 • Havresort med hög avkastning Gulhavre Goda stråegenskaper Havre Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt …

  Havre DelfinRead More

  Läs mer
 • Havre med tidig mognad och hög avkastning Utmärkt kärnkvalitet Hög stråstyrka Havresorten Niklas är en stabil vitkärnig sort anpassad för Norrland som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastning. Niklas utmärker sig med en utmärkt kärnkvalitet och hög tusenkornvikt bland de tidiga sorterna.

  Läs mer
 • Vithavre Hög kärnkvalitet Goda stråegenskaper Havre Symphony är en foder- och industrihavre med hög kärnkvalitet. Dessutom hög och stabil skörd med goda stråegenskaper och god stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  Läs mer
 • Stråstyvt höstkorn Hög avkastning Frisk sort Höstkorn KWS Astaire är en vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Med hög strå- och kärnkvalitet samt ett långt strå för en säker halmtillgång. Mognaden ligger på medel och KWS Astaire passar utmärkt till foder.

  Läs mer
 • Syntetisk hybridhöstråg Säker avkastning i hela landet Hög stråstyrka och proteinhalt Höstråg Herakles är en syntetisk hybridsort med god vinterhärdighet och hög avkastning i hela landet. Goda stråegenskaper och vid sådd följa anvisningarna om utsädesmängd för linjesorter i ditt geografiska område.

  Läs mer
 • Höstvete med hög stabil avkastning Hög motståndskraft mot gulrost Goda bakningsegenskaper Höstvetet Etana stink- och dvärgstinksot tolerant brödvetesort med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och en hög vinterhärdighet. Sorttyp: Kärnfyllare bygger främst sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenhet kring medel med …

  Höstvete EtanaRead More

  Läs mer
 • Stråstyvt höstvete Stort ax Frisk sort Höstvete Informer är en frisk sort med hög avkastning, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper som blir allt mer populär och efterfrågad. Avsättningen passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete. Sorttyp: Kärnfyllare har en hög tendens att bilda stora kärnor/ax och bygger främst sin avkastning med hög tusenkornvikt. Bestockar sig något under …

  Höstvete InformerRead More

  Läs mer
 • Höstvete med hög avkastning Stabilt falltal Kort strå, hög stråstyrka Höstvete RGT Reform är ett kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost. Passar utmärkt till bröd och industri. Sorttyp: Kärnfyllare som bygger avkastning genom en hög tusenkornvikt och ett högt antal ax/m².

  Läs mer
 • Omya Calciprill är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare. Omya Calciprill kan användas på etablerade betesmarker eller grödor när som helst och är idealisk för snabb pH-justering. Kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än andra kalkprodukter vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Detta gör …

  Omya CalciprillRead More

  Läs mer
 • GEV Action OptiVall – konventionell intensiv slåttervall Intensiv med hög andel eng.rajgräs För snabb rotation Hög avkastning & Till ensilage GEV Action är en ny intensiv slåttervallsblandning till säsongen 2021. Den innehåller både vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel i vallen. Dess höga andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör den traditionella blandningen mer intensiv …

  Optivall Gev ActionRead More

  Läs mer
 • GEV Allround Bete OptiVall – Ekologisk betesvall Bred bas av olika gräsarter Härdig & Uthållig Utmärkt till både bete & slåtter GEV Allround Bete är en ekologisk betesblandning från Optivall. Det är en härdig och uthållig vallblandning med en bred bas av olika gräsarter och där eng.rajgräs ger vallen en snabb och god växtstart. GEV …

  Optivall Gev AllroundRead More

  Läs mer