Ängssvingel Preval

  • Ängssvingel med stor total avkastning
  • Utmärkande 2:a vallåret
  • God återväxtförmåga

Ängssvingel Preval är ett allsidigt bladgräs som utmärker sig för sin stora totala avkastning, särskilt 2:a vallåret. Preval har mycket god återväxtförmåga. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i samma tabell benämnd Ängssvingel.

Kategorier: ,