GEV Styrka OptiVall – Ekologisk intensiv slåttervall

  • Intensiv slåtterblandning
  • Hög avkastning
  • God foderkvalitet

GEV Styrka är en intensiv ekologisk slåttervallsblandning från OptiVall. Den är uthållig och intensiv samt har en god återväxtförmåga, med hög avkastning och en god foderkvalitet. GEV Styrka innehåller flera grässorter och har en hög klöverandel vilket bäddar för en god avkastning av hög kvalitet.

Intensiv odling, skörd 3 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för Norrland och norra Svealand.