GEV Action OptiVall – konventionell intensiv slåttervall

  • Intensiv med hög andel eng.rajgräs
  • För snabb rotation
  • Hög avkastning & Till ensilage

GEV Action är en ny intensiv slåttervallsblandning till säsongen 2021. Den innehåller både vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel i vallen. Dess höga andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör den traditionella blandningen mer intensiv men den kräver också en snabbare rotation och högre skördeintensitet.

Intensiv odling.

Passar för södra Svealand & Götaland.