Kategori: Höst

Höst

Visar alla 16 resultat

 • Höstkorn med hög avkastning Kort, stabilt strå Hög rymd- & tusenkornvikt Höstkorn Bordeaux är 2-radskornet med mycket hög avkastning. Fina egenskaper och mycket liten tendens till strå- och axbrytning. Mycket god kärnkvalitet och hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom hög stärkelsehalt och en god vinterhärdighet.

  Läs mer
 • Stråstyvt höstkorn Hög avkastning Frisk sort Höstkorn KWS Astaire är en vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Med hög strå- och kärnkvalitet samt ett långt strå för en säker halmtillgång. Mognaden ligger på medel och KWS Astaire passar utmärkt till foder.

  Läs mer
 • Syntetisk hybridhöstråg Säker avkastning i hela landet Hög stråstyrka och proteinhalt Höstråg Herakles är en syntetisk hybridsort med god vinterhärdighet och hög avkastning i hela landet. Goda stråegenskaper och vid sådd följa anvisningarna om utsädesmängd för linjesorter i ditt geografiska område.

  Läs mer
 • Höstråg med toppavkastning Frisk sort Goda stråegenskaper Höstråg KWS Tayo är en stråstyv råg med mycket hög avkastning och bra stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring. För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning …

  Höstråg KWS TayoRead More

  Läs mer
 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt Bra vinterhärdighet Klumprotresistent Höstraps Crocodile är en klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga hybrider”. Med ett robust växtsätt, god vinterhärdighet och en kraftig och snabb hösttillväxt (som gynnas vid sen sådd) och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. OBS! att klumprotresistenta sorter endast skall användas på fält med konstaterad smitta, …

  Höstraps CrocodileRead More

  Läs mer
 • Höstraps med hög råfettskörd Lång stjälk Odlingssäker Höstraps DK Explicit är en stabil och robust rapshybrid med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd p g a sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. Den har också god resistens mot drösning i samband med sin mognad.

  Läs mer
 • Höstrapsdvärg med långsam tillväxt på hösten Bra stråstyrka Låg tillväxtpunkt Höstraps DK Severnyi (dvH) är en dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet. Den kan sås tidigt och håller sin tillväxtpunkt nära marken. Har också drösning och Phomaresistens. DK Severnyi passar för tidig sådd vid nordliga förhållande.

  Läs mer
 • Höstrapsdvärg med mycket hög oljehalt Alternativ nr 1 till vårraps God vinterhärdighet Höstraps PR44D06 (dvH) är en dvärghybrid med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Sorten fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt 1:a alternativ vid tidig sådd. PR44D06 visar ringa tendens till förväxning före invintring och har en mycket …

  Höstraps DR44D06Read More

  Läs mer
 • Höstraps med jämn och hög råfettskörd Hög råfetthalt God stjälkstyrka Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd. Den har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. …

  Höstraps MercedesRead More

  Läs mer
 • Vinterhärdig Stjälkstyv Hög råfettskörd Höstraps Parcours en robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

  Läs mer
 • Höstrybs med tidig mognad Lämplig vid sen sådd Drösfast Höstrybsen Arrivée odlas med fördel längre norrut på grund av sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Den har en snabb tillväxt på hösten vilket gör arten väl lämpad för sen sådd. Arrivée blommar tidigt vilket ger mindre angrepp av rapsbaggar. Den är drösfast och har ett …

  Höstrybs ArrivéeRead More

  Läs mer
 • Höstvete med hög stabil avkastning Hög motståndskraft mot gulrost Goda bakningsegenskaper Höstvetet Etana stink- och dvärgstinksot tolerant brödvetesort med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och en hög vinterhärdighet. Sorttyp: Kärnfyllare bygger främst sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenhet kring medel med …

  Höstvete EtanaRead More

  Läs mer
 • Stråstyvt höstvete Stort ax Frisk sort Höstvete Informer är en frisk sort med hög avkastning, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper som blir allt mer populär och efterfrågad. Avsättningen passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete. Sorttyp: Kärnfyllare har en hög tendens att bilda stora kärnor/ax och bygger främst sin avkastning med hög tusenkornvikt. Bestockar sig något under …

  Höstvete InformerRead More

  Läs mer
 • Höstvete med tidig mognad Goda bakningsegenskaper Stabil avkastning Höstvete KWS Ahoi med tidig mognad, god avkastning och goda bakningsegenskaper. Lägg därtill egenskaper som vinterhärdig som gör sorten utmärkt som förfrukt till raps. Sorttyp: Bestockare som främst bygger sin avkastning genom ett högt antal ax/m². Kärnsättningen i de enskilda axen är god.

  Läs mer
 • Borstig brödvete med hög kvalitet Fenomenalt vinterhärdig Mycket lovande brödkvalitet Väldigt frisk, borstig sort

  Läs mer
 • Höstvete med hög avkastning Stabilt falltal Kort strå, hög stråstyrka Höstvete RGT Reform är ett kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost. Passar utmärkt till bröd och industri. Sorttyp: Kärnfyllare som bygger avkastning genom en hög tusenkornvikt och ett högt antal ax/m².

  Läs mer