Höstraps DR44D06

  • Höstrapsdvärg med mycket hög oljehalt
  • Alternativ nr 1 till vårraps
  • God vinterhärdighet
Höstraps PR44D06 (dvH) är en dvärghybrid med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Sorten fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt 1:a alternativ vid tidig sådd. PR44D06 visar ringa tendens till förväxning före invintring och har en mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.
Kategorier: ,