• Högavkastande
  • Tidig mognad
  • Hög stärkelsehalt

    Resistens: Mlo Nematod 1+2

Vårkornet Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad förväntas sorten att bli mycket uppskattad. Annika har också goda kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Här finns också Mlo-resistens och Nematodresistens mot ras 1 & 2.