Företaget

AB Johan Hansson grundades 1897 av Johan Hansson. På den tiden låg företaget vid Vaksala Torg, och kallades i folkmun för ”Hö-Hanssons”.

1922 flyttades lagret ut till den nuvarande platsen i Boländerna för  att på 60-talet bli efterföljt av den övriga verksamheten.
1973 lämnade Anne-Marie Hansson-Buckau över till sönerna  och Nils Anlér, Mats Anlér och Joakim Buckau.
2014 ny ägarkonstellation, Joakim Buckau med Jessica, Theresa, Mathias och Andreas Anlér kommer in som 5:e generation efter sina fäder.

Den egna fodertillverkningen startade i och med byggandet av fabriken 1981, då i samarbete med Star foder.
Det egna foderprogrammet, Edel foder, började tillverkas 1990.
Foderprogrammet innefattar det mesta från Nöt, Häst, Fjäderfä, Gris till Kanin

Spannmålshanteringen har utökat sen 20-talet från leverans i jutesäck till större volymer som vi antingen konsumerar i vår fodertillverkning eller säljer vidare.

Vi har även ett brett sortiment för växtodling och djurproduktion.

Dotterbolag
Buttle Foder & Spannmål AB
AB Västerbottenfodercentral