Företaget

Vi är idag som vid uppstart 1897 ett familjeföretag med handel mot lantbruk.

Vår primära verksamhet innefattar inköp och försäljning av spannmål och jordbruksförnödenheter.
Sedan 60-talet har verksamheten varit belägen i industriområdet Boländerna i Uppsala med spannmålsmottagning och förädling av dylika varor.

1981 kompletterades verksamheten med en foderfabrik som producerar foder främst till livsmedelsproducerande djur under det egna varumärket Edel sedan 1990.

Koncernen utgörs av AB Johan Hansson, som är moderbolag, samt dotterbolagen Buttle Foder & Spannmål AB och AB Johan Hansson Fastigheter.

Samt ett delägande av AB Västerbotten Fodercentral.

AB Johan Hansson grundades 1897 av Johan Hansson. På den tiden låg företaget vid Vaksala Torg, och kallades i folkmun för ”Hö-Hanssons”.

1922 flyttades lagret ut till den nuvarande platsen i Boländerna för att på 60-talet bli efterföljt av den övriga verksamheten.
1973 lämnade Anne-Marie Hansson-Buckau över till sönerna  och Nils Anlér, Mats Anlér och Joakim Buckau.
Den egna fodertillverkningen startade i och med byggandet av fabriken 1981, då i samarbete med Star foder.
1988 Övertar Buttle Foder & Spannmål AB
Det egna foderprogrammet, Edel foder, började tillverkas 1990. Foderprogrammet innefattar det mesta från Nöt, Häst, Fjäderfä, Gris till Kanin
1997 Blir delägare tillsammans med Forsbecks Ab i AB Västerbottens Fodercentral

2014 ny ägarkonstellation, Joakim Buckau med Jessica, Theresa, Mathias och Andreas Anlér kommer in som 5:e generation efter sina fäder.

Spannmålshanteringen har utökat sen 20-talet från leverans i jutesäck till större volymer som vi antingen konsumerar i vår fodertillverkning eller säljer vidare.

Vi har även ett brett sortiment för växtodling och djurproduktion.