Spannmål

Med en lång tradition inom spannmålshandel tillgodoser vi både leverantörers och kunders kvalitets krav.
Förutom leveranser till lantbruk går vara till vår egen fabrik, svensk förädlingsindustri och export.

Vår lagringskapacitet i Uppsala är ca 20.000 ton som fördelas på foder och kvarnvara.

Mottagning/labb öppet 7,00-16,00