EDEL Gris

EDEL GRIS är ett heltäckande foderprogram för grisar. Vår
styrka är högkvalitativa foder kombinerat med personlig service
och stor flexibilitet. Vår målsättning är att hitta en lösning för dig oavsett produktionsmodell.
Vi erbjuder allt från färdigfoder till premixer baserat på just din gårds förutsättningar.

Helfoder
Edel Smågris ABC- är ett kvalitativt foder för smågrisbesättningar tiden före och efter avvänjningen.
Edel Slaktgrisfoder – är ett enhetsfoder som går att använda som enda foder under hela slaktgrisperioden, från ca 25 kg levandevikt fram till slakt.

Koncentrat
Edel Griskoncentrat kombi- är ett koncentrat som är framtaget för att passa både till suggor och till slaktgrisar och ska utfodras tillsammans med mald spannmål.

Ekologiskt
Harmoni Gris Mix – är ett ekologiskt koncentrat avsett att utfodras tillsammans med mald spannmål till grisar i ekologisk produktion.