EDEL Fjäderfä

EDEL Fjäderfä erbjuder ett komplett fodersortiment, såväl till äggproducenter, som till olika typer av hobbyfågel. EDEL Fjäderfäfoder är utvecklade efter fåglarnas varierande näringsbehov och konsumtionsförmåga och uppfyller fåglarnas olika behov av protein, vitaminer och viktiga spårämnen. Utfodra dina fåglar med ett helfoder eller med ett koncentrat tillsammans med spannmål.
Vi har ett brett sortiment av olika fodertillskott såsom snäckskal, vitaminer och foderjäst.

Livkycklingar
Edel Kyckling Start är det första fodret till de flesta växande fåglar. 
Edel Kyckling Tillväxt används främst till växande livkycklingar.

Värpande och vuxna fåglar
Edel Värp Max utfodras som enda foder under hela värpperioden.
Edel Allfoder kan med fördel användas till olika typer av hobbyfågel.

Mixfoder till värphöns
Edel Värpfoder används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Edel Värpfoder ska utfodras tillsammans med spannmål och fri tillgång på snäckskal.
Edel Värpkoncentrat används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Edel Värpkoncentrat blandas in med ca 30 % i spannmålen.

Kalkoner och viltfågel
Edel Kalkon Start är ett välanpassat foder till kalkonkycklingar och används som enda foder från kläckning fram till och med ca 6 v ålder. Kan även användas som startfoder till fasan- och rapphönskycklingar.
Edel Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. Kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel när kraftigare foder önskas.

Ekologiskt
Harmoni Värpa utfodras som enda foder till värpande fåglar under hela värpperioden.
Harmoni FågelMix är ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål

Till Broschyrer