Kategori: Utsäde

Utsäde

Visar 1–20 av 39 resultat

 • Vitblommig tanninfri åkerböna Mycket hög proteinhalt Stjälkstyv Åkerböna Fernando är en vitblommig tanninfri sort med stabila skördar. Med en senare mognad och mycket hög proteinhalt. Sorten har en lång stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vi skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur.

  Läs mer
 • Åkerböna med mycket hög avkastningspotential Låg tusenkornvikt Hög proteinhalt Åkerböna Tiffany är brokblommig och kombinerar en hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Tiffany har lågt innehåll av vicin och convicin.

  Läs mer
 • Högavkastande Mycket goda stjälkegenskaper Frisk sort Ärtan Bagoo en frisk gul foderärta med hög avkastning och medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har visat goda odlingsresultat och egenskaper i den officiella sortprovningen under flera år.

  Läs mer
 • Ger foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxterna. Har en magisk effekt på allt vilt. Obetat Rek. utsädesmängd 6-8 kg/ha. Storlek 25kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Foderraps ger en stor skörd, som är mycket proteinrikt foder. Den uppskattas också av viltet. Foderraps sås på våren, vänta tills jorden är 6-8 grader men kan även sås på sommaren/sensommaren. Obetat Rekommenderad utsädesmängd 8-12 kg/ha. Storlek 25kg, 10kg, 5kg

  Läs mer
 • Utmärkt blandning för villagräsmattan med snabb etablering. Rödsvingel Ängsgröe Engelskt rajgräs Storlek 20kg,10kg, 5kg, 1kg

  Läs mer
 • Havresort med hög avkastning Gulhavre Goda stråegenskaper Havre Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt …

  Havre DelfinRead More

  Läs mer
 • Havre med tidig mognad och hög avkastning Utmärkt kärnkvalitet Hög stråstyrka Havresorten Niklas är en stabil vitkärnig sort anpassad för Norrland som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastning. Niklas utmärker sig med en utmärkt kärnkvalitet och hög tusenkornvikt bland de tidiga sorterna.

  Läs mer
 • Vithavre Hög kärnkvalitet Goda stråegenskaper Havre Symphony är en foder- och industrihavre med hög kärnkvalitet. Dessutom hög och stabil skörd med goda stråegenskaper och god stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  Läs mer
 • Höstkorn med hög avkastning Kort, stabilt strå Hög rymd- & tusenkornvikt Höstkorn Bordeaux är 2-radskornet med mycket hög avkastning. Fina egenskaper och mycket liten tendens till strå- och axbrytning. Mycket god kärnkvalitet och hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom hög stärkelsehalt och en god vinterhärdighet.

  Läs mer
 • Stråstyvt höstkorn Hög avkastning Frisk sort Höstkorn KWS Astaire är en vinterhärdig 6-rads linjesort som utmanar hybridkornen i avkastning. Med hög strå- och kärnkvalitet samt ett långt strå för en säker halmtillgång. Mognaden ligger på medel och KWS Astaire passar utmärkt till foder.

  Läs mer
 • Syntetisk hybridhöstråg Säker avkastning i hela landet Hög stråstyrka och proteinhalt Höstråg Herakles är en syntetisk hybridsort med god vinterhärdighet och hög avkastning i hela landet. Goda stråegenskaper och vid sådd följa anvisningarna om utsädesmängd för linjesorter i ditt geografiska område.

  Läs mer
 • Höstråg med toppavkastning Frisk sort Goda stråegenskaper Höstråg KWS Tayo är en stråstyv råg med mycket hög avkastning och bra stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring. För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning …

  Höstråg KWS TayoRead More

  Läs mer
 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt Bra vinterhärdighet Klumprotresistent Höstraps Crocodile är en klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga hybrider”. Med ett robust växtsätt, god vinterhärdighet och en kraftig och snabb hösttillväxt (som gynnas vid sen sådd) och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. OBS! att klumprotresistenta sorter endast skall användas på fält med konstaterad smitta, …

  Höstraps CrocodileRead More

  Läs mer
 • Höstraps med hög råfettskörd Lång stjälk Odlingssäker Höstraps DK Explicit är en stabil och robust rapshybrid med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd p g a sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. Den har också god resistens mot drösning i samband med sin mognad.

  Läs mer
 • Höstrapsdvärg med långsam tillväxt på hösten Bra stråstyrka Låg tillväxtpunkt Höstraps DK Severnyi (dvH) är en dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet. Den kan sås tidigt och håller sin tillväxtpunkt nära marken. Har också drösning och Phomaresistens. DK Severnyi passar för tidig sådd vid nordliga förhållande.

  Läs mer
 • Höstrapsdvärg med mycket hög oljehalt Alternativ nr 1 till vårraps God vinterhärdighet Höstraps PR44D06 (dvH) är en dvärghybrid med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Sorten fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt 1:a alternativ vid tidig sådd. PR44D06 visar ringa tendens till förväxning före invintring och har en mycket …

  Höstraps DR44D06Read More

  Läs mer
 • Höstraps med jämn och hög råfettskörd Hög råfetthalt God stjälkstyrka Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd. Den har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. …

  Höstraps MercedesRead More

  Läs mer
 • Vinterhärdig Stjälkstyv Hög råfettskörd Höstraps Parcours en robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

  Läs mer
 • Höstrybs med tidig mognad Lämplig vid sen sådd Drösfast Höstrybsen Arrivée odlas med fördel längre norrut på grund av sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Den har en snabb tillväxt på hösten vilket gör arten väl lämpad för sen sådd. Arrivée blommar tidigt vilket ger mindre angrepp av rapsbaggar. Den är drösfast och har ett …

  Höstrybs ArrivéeRead More

  Läs mer