Gräsmattefröblandning Park

Utmärkt blandning för villagräsmattan med snabb etablering.

Rödsvingel
Ängsgröe
Engelskt rajgräs

Storlek 20kg,10kg, 5kg, 1kg

Kategorier: , ,