Höstraps Crocodile

  • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt
  • Bra vinterhärdighet
  • Klumprotresistent

    Höstraps Crocodile är en klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga hybrider”. Med ett robust växtsätt, god vinterhärdighet och en kraftig och snabb hösttillväxt (som gynnas vid sen sådd) och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka.

OBS! att klumprotresistenta sorter endast skall användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken.

Kategorier: ,