Höstkorn Bordeaux

  • Höstkorn med hög avkastning
  • Kort, stabilt strå
  • Hög rymd- & tusenkornvikt

Höstkorn Bordeaux är 2-radskornet med mycket hög avkastning. Fina egenskaper och mycket liten tendens till strå- och axbrytning. Mycket god kärnkvalitet och hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom hög stärkelsehalt och en god vinterhärdighet.

Kategorier: ,