Ellinor Vårkorn

  • Friskt vårkorn med hög avkastning
  • Långt strå
  • Bra motståndskraft mot kornrost
  • Finns även som EKO

Vårkornet Ellinor är en frisk 2-rads foderkorn med hög avkastning och medeltidig mognad. Innehar en låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Har ett långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning samt god motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka. Innehar Mlo-resistens.