Vallfrö

Vall är den viktiga grunden i våra betesdjurs kost. Det är viktigt att välja rätt fröblandning anpassade efter dina djurs behov.