GEV Kvalitet OptiVall – Ekologisk intensiv slåttervall

  • Intensiv & Uthållig
  • Hög säkerhet
  • Hög avkastning

GEV Kvalitet är en av våra STORSÄLJARE!

GEV Kvalitet är en intensiv och uthållig ekologisk slåttervallsblandning från OptiVall. GEV Kvalitet har en hög avkastning och erbjuder ett breddat skördefönster med innehåll av rörsvingeln Karolina. Med vallblandningens goda återväxtförmåga uppnås en stor mängd högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

Intensiv odling, skördas 3 ggr/år. (Vid goda förutsättningar 4 skördar).

Passar för södra Svealand & Götaland.