GEV Stabil OptiVall – Ekologisk mindre intensiv vall med klöver

  • Härdig slåtterblandning
  • Till ensilage
  • Till mjölk & köttproduktion

GEV Stabil en av våra STORSÄLJARE!

GEV Stabil är en mindre intensiv ekologisk slåttervallsblandning från OptiVall där rödklöver och vitklöver ger en jämn baljväxtandel och säkerställer vallblandningens kväveförsörjning under vallens liggtid. GEV Stabil passar utmärkt till ensilage och mjölk-/köttproduktion.

Mindre intensiv odling med klöver, för 2-3 vallår med skörd 2-3 ggr/år.

Passar för södra Svealand & Götaland.