• Torktålig
  • För tuffa vintrar
  • Passande för mulljordar

Bore är en intensiv slåttervallsblandning för mjölkproduktion och häst. Tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Rek. till samtliga jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs.

Intensiv odling, skörd minst 3 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper. För mjölkproduktion och häst.

Passar för södra Svealand & Götaland