Optivall Rejäl

Beskrivning

Rejäl OptiVall – konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Traditionell
  • Härdig
  • Uthållig

Rejäl är en slåttervallsblandning från OptiVall för mindre intensiv odling. Rejäl innehåller de uthålliga gräsen timotej och ängssvingel tillsammans med rödklöver. Blandningen passar som ensilage till köttproduktion men kan även användas till hö/hösilage när klövern minskat år 2.

Mindre intensiv blandning med klöver, 2-3 vallår med skörd 2-3 ggr/år.

Passar för södra Svealand & Götaland.