Optivall Topp

Beskrivning

Topp OptiVall – konventionell intensiv slåttervall

  • Intensiv
  • Långlivad & Högavkastande
  • Högkvalitativt foder år efter år

Topp är en slåttervallsblandning för intensiv odling i norra Svealand och Norrland. Där rörsvingeln Karolina och timotej ger förutsättningar till en långlivad, uthållig och högavkastande vall. Topp ger ett högkvalitativt foder år efter år och klarar även av att prestera på mullrika lättjordar.

Intensiv odling, 2-4 vallår med skörd 3 ggr/år för att uppnå Karolinas goda egenskaper.

Passar för Norrland och norra Svealand.