• Extrem härdighet
  • Långlivad vall
  • Hög kvalitet år efter år

Trygg är en extremt högavkastande och härdig slåttervallsblandning där Hykor och timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med högkvalitativt grovfoder år efter år.

Intensiv odling, 3-4 skördesystem minst 3 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.