Växtodling

Vi tillgodoser växtodlaren med ett brett sortiment av mineralgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och fröer. 

Utsäde och frö
Forsbecks

Huvudleverantör av mineralgödsel
Yara