Optivall Harmoni

Beskrivning

Harmoni OptiVall – konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Flerårig
  • God proteinhalt
  • Härdig

Harmoni är en mindre intensiv slåttervallsblandning från OptiVall som är flerårig och härdig. Innehållet av timotej och rödklöver ger goda förutsättningar till ett proteinrikt foder. Innehar tidigare sortmaterial än blandningen Stadig.

Klöver mindre intensiv odling, 2-skördesystem

Passar för Norrland och norra Svealand.