GEV Reko OptiVall – Ekologisk mindre intensiv vall med klöver

  • Traditionell slåttervall
  • Härdig
  • Långliggande vall utan vitklöver

GEV Reko är en traditionell mindre intensiv ekologisk slåttervallsblandning från OptiVall. GEV Reko är en härdig, långliggande vallblandning utan vitklöver som är anpassad för de nordliga breddgraderna med många soltimmar. GEV Reko har timotejgräset som dominerande art tillsammans med ängssvingel och rödklöver.

Mindre intensiv odling med klöver, för skörd 2 ggr/år.

Passar för norra Svealand och Norrland.