Flair Tvåradskorn

  • Vårkorn med hög avkastning
  • Kort strå
  • Mlo & nematodresistent
  • Finns även som EKO

Ett foderkorn som nått övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser. Med medeltidig mognad och resistens mot Mlo- och nematoder av ras 1-2. Flair har mycket goda stråegenskaper. Kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.