GEV Säker OptiVall – Ekologisk intensiv slåttervall

  • Uthållig & Härdig
  • Hög avkastning
  • Intensiv med Hykor

GEV Säker är en intensiv ekologisk slåttervallsblandning med rörsvingelhybriden Hykor från OptiVall. GEV Säker är en uthållig och härdig vallblandning med hög avkastning även vid kärvare lägen. Rörsvingeln Hykor och timotejgräset skapar möjligheter i blandningen för en stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Intensiv odling, skörd 3-4 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.